Sürdürülebilirlik

ALNİZ ÇEVRE POLİTİKALARI

Alniz A.Ş, ürettiği tüm ürünlerde doğayı korumayı, kullandığı malzeme ve üretim metotlarında çevreyi olusuz etkileyecek her türlü durumdan kaçınmak için tüm dikkatini yoğunlaştırmayı amaç edinmiştir.

Özellikle reklam sektöründe her türlü üretimin yapıldığı ve malesef denetlenemediği, insanlarımızın çevre bilincini yitirmeye başladığı bir zamanda , bu etik değerlerin her şeyden önemli olduğuna inanıyoruz.

Alniz’in çevre bilinci politikaları ;

·         Çevreyle ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, çevre mevzuatı ve yönetmeliklere uymak, güncelliğini sağlamak.

·         Politikalarını, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, diğer tüm ilgili taraflara duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda çevre bilincini oluşturmak,

·         Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek,

·         Üretim esnasında veya süreçlerinde ortaya çıkan atıkların geridönüşümünü sağlamak, en yakın yerde bertaraf etmek veya ettirmek,

·         Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize sürekli eğitim vermek ve çevreye karşı sorumluluk bilincini oluşturmak, duyarlılıklarını artırmak,

·         Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı sorumluluk ve görev kabul etmek,

·         Bu doğrultuda, amaç ve hedefleri her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri ortaya koymak,

·         Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek.

 

Çevre değerlerimizi ve politikalarımızı elimizde olan tüm alanlarda sizlerle paylaşıyoruz ve birlikte geliştirip, genişletmek için fikirlerinizi bekliyoruz.

Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının takipçisi olacaktır.

 

Genel Müdür

A. Semih YILDIRIM